Color Coded Energy

Het is niet eenvoudig om binnen een huishouden goed inzicht te krijgen in de soort energie die we gebruiken. Wanneer en hoeveel van de opgewekte en verbruikte energie nu echt groen is. Goed inzicht helpt in de bewustwording, maar is ook noodzakelijk om goed te kunnen managen.
Daarom is er een nieuw concept ontwikkeld voor het monitoren en managen van verschillende energievormen. Wij noemen dit Color Coded Energy. We geven de verschillende energievormen bijna letterlijk een kleurcode mee. Zo kunnen lokale apparaten die energie leveren en energie verbruiken met elkaar communiceren en op elkaar reageren.

Voor het kleurcoderen is een algoritme ontwikkeld wat geïmplementeerd kan worden op verschillende soorten hardware. In combinatie met bijvoorbeeld een PowerLine driver kan ieder apparaat zijn eigenschap kenbaar maken op het lokale netwerk. Maar ook zijn verbruik-/opbrengst-van-energiewens.

Color coded energy: groen en grijs

Met een enkele ‘smart-plug’ wordt de energie van de zonnepanelen continue gemeten en van de kleur ‘groen’ voorzien. Deze ‘smart-plug’ zit tussen de stekker van het zonnepaneel en de wandcontactdoos. De gewone energie die het huishouden binnenkomt kan bijvoorbeeld van de kleur ‘grijs’ worden voorzien. Een energiebuffer kan worden geladen als er een overschot aan groene energie is. Denk hierbij aan een power-wall, een smart grid generator, of een daarvoor geschikt elektrisch voertuig. Daarnaast kan deze buffer als energieleverancier worden gebruikt als de lokale vraag groter is dan het aanbod van groene energie. Hierdoor is het mogelijk om zelf opgewekte groene energie te gebruiken als de zon niet schijnt, of de wind niet waait. En je hoeft het publieke elektriciteitsnetwerk niet te gebruiken.

Bijdragen aan het ecosysteem van Smart Sustainable Energy

Door de kleurcodering van de color coded energy weten energiebuffers wanneer ze kunnen opladen, en wanneer ze juist moeten leveren. Dit maakt het inzichtelijk krijgen en sturen op verantwoord energiegebruik een stuk eenvoudiger. Hiermee wordt een flinke stap gemaakt in de richting van echte Smart Sustainable Energy.

Samen met Accenda hebben wij het concept van color coded energy toegepast in een smart sustainable energy project.

Smart Grid Generator

Energie opslaan blijft een grote uitdaging. Het is wel de beste manier om de beschikbare energie goed en op elk moment van de dag te kunnen gebruiken. Er is immers (groene) energie in overvloed. Alleen is deze niet altijd beschikbaar.
Om dit probleem aan te pakken hebben wij een oplossing gemaakt: een smart grid generator. Deze portable energieopslag kan volledig operationeel meedoen met het Color Coded Energy algoritme.

Jerrycan

Deze smart grid generator is gebouwd in een standaard jerrycan zoals we die allemaal kennen. De jerrycan heeft een energiebuffer van 2kWh en kan voldoende stroom leveren om elektrische auto’s op te laden. De jerrycan is koppelbaar aan andere jerrycans waarbij het Color Coded Energy algoritme ervoor zorgt dat de jerrycans van elkaars bestaan afweten en samen gaan werken tot één grote energie buffer. Door simpelweg meer jerrycans toe te voegen ontstaat een buffer die zich als een geheel gedraagt.

Door de jerrycan aan het stroomnet te koppelen zal deze geladen worden als er groene energie over. Als er meer vraag naar groene energie is dan er aanbod is, gaat hij terugleveren. De energie die wordt teruggeleverd, wordt van een nieuwe kleur voorzien. Zo weten andere energiebuffers dat dit ‘tweedehands’ energie is. Deze energie zal niet nogmaals gebruikt worden voor het vullen van buffers.

Smart grid generator en waterstof

Een volgende stap gaat in de richting van het opslaan van energie in de vorm van waterstof. Een energiebuffer die waterstof kan aanmaken en weer converteren naar elektrische energie lijkt de toekomst te hebben. De efficiëntie is nog niet op het gewenste niveau. Daar zal het wel ooit komen en dan is waterstof een ideaal opslagmechanisme.  Door de hoge energiedichtheid van waterstof zal het autorijden op waterstof ook zijn doorgang vinden. Rijden op zelfgegenereerde energie is een heel mooi punt op de horizon.

Hiervoor werken wij samen met verschillende partners zoals Accenda.